Jak zbudowany jest kolektor słoneczny?

budowa kolektora słonecznego Analizując budowę kolektora słonecznego warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie rodzaje rozwiązań tego typu są zbudowane zgodnie ze zbliżonymi zasadami. Ich sercem jest „czarna” powierzchnia, której najważniejszym zadaniem jest pochłanianie promieniowania słonecznego, wytwarzanie ciepła, a także przekazywanie go do czynnika grzewczego, który krąży w instalacji solarnej. Najważniejszym elementem urządzeń tego typu jest absorber i to właśnie od niego zależy nie tylko sprawność samego kolektora, ale również to, czy można trwale zachować parametry z nim związane. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że warunki, w jakich pracuje absorber są wyjątkowo trudne, musi bowiem działać tak w bardzo niskich, jak i wysokich temperaturach roboczych. Kluczowe znaczenie dla jego funkcjonowania ma technologia produkcji, nie bez znaczenia wydaje się jednak również jakość materiałów zastosowanych przy jego produkcji.

W przypadku płaskich kolektorów słonecznych absorber jest zazwyczaj zbudowany z blachy miedzianej lub aluminiowej, producenci pokrywają go jednak również specjalną warstwą ułatwiającą mu pochłanianie promieniowania słonecznego. Warstwa selektywna absorbera zwraca na siebie uwagę nie tylko dlatego, że charakteryzuje ją wysoki stopień absorpcji promieniowania słonecznego, ale także z uwagi na to, że może się pochwalić niską emisją promieniowania podczerwonego.

Ważną rolę w każdym kolektorze słonecznym odgrywa także jego orurowanie, a więc układ przewodów, dzięki którym możliwe jest odbieranie z absorbera wytworzonego przez niego ciepła. Może mieć ono tak zwany układ harfowy, sporą popularnością cieszy się jednak również forma meandrowa znana jako wężownica. Mówiąc o istotnych częściach kolektora nie wolno zapomnieć również o obudowie, to bowiem właśnie ona jest odpowiedzialna za ochronę urządzenia przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. Oczekuje się od niej, że będzie sztywna, szczelna i odporna na uszkodzenia mechaniczne, w innym wypadku bowiem sprawność pracy kolektora postrzeganego jako całość ulegnie obniżeniu. Inną częścią zasługującą na analizę jest przykrycie szklane, które chroni kolektor tak przed utratą ciepła i niekorzystnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.