Na ile opłacalna jest instalacja kolektora słonecznego?

czy warto kupić kolektor słoneczny Osoby, które optują za inwestowaniem w kolektory słoneczne zwracają uwagę na to, że pozwalają one na znaczące oszczędności na ogrzewaniu sięgające nawet tysiąca złotych rocznie. Nie bez znaczenia jest i to, że sama instalacja rozwiązań tego typu nie musi być tak kosztowna, jak mogłoby się to początkowo wydawać, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje bowiem wspieranie osób, które decydują się na tego rodzaju inwestycję. Co ważne, o wsparcie, na które przewidziano aż 450 milionów złotych, mogą liczyć nie tylko osoby fizyczne, ale także wspólnoty mieszkaniowe. O wsparcie można się starać już od roku 2010, na osoby, które teraz myślą o tego rodzaju zakupie na wykorzystanie czeka więc prawie połowa początkowej kwoty. Przewiduje się, że o wsparcie można będzie się ubiegać do końca 2015 roku, analitycy radzą jednak pośpiech zwracając uwagę na to, że z biegiem czasu środków przeznaczonych do rozdysponowania będzie coraz mniej.

Sam NFOŚiGW wychodzi zresztą naprzeciw osobom myślącym o inwestycji w odnawialne źródła energii, o wsparcie jest więc dziś zdecydowanie łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Koszt zakupu kolektora nie musi już wynosić 2,5 tys. PLN, ale 2250 PLN za metr kwadratowy, wprowadzono przy tym wymóg posiadania gwarancji na instalację na minimum 5 lat i rękojmi na wykonawstwo na 3. Staranie się o dofinansowanie jest możliwe po zaciągnięciu na ten cel kredytu, konkurencyjne oferty przygotowało przy tym aż siedem banków, co zwiększa możliwość wyboru. Samo dofinansowanie wynosi maksymalnie aż 45 procent kosztów instalacji netto, a atrakcyjność rozwiązania wzrasta już choćby dlatego, że instalacja pozwalająca na ogrzewanie wody użytkowej jest w stanie zwrócić się nawet bez dopłaty. W tym konkretnym przypadku roczna oszczędność wynosi nawet 700 PN, gdy woda ogrzewana jest gazem i 1000 PLN, gdy woda jest ogrzewana olejem. Nie bez znaczenia jest to, że spada koszt samej instalacji wraz z montażem, już po kilku latach można więc mówić o tym, że inwestycja się zwróciła.