Co warto wiedzieć o instalacji kolektora z uwagi na kat jego nachylenia?

instalacja kolektora słonecznego O tym, ile energii uda się nam pozyskać wykorzystując w tym celu słońce, przesądza kilka czynników. Wśród nich duże znaczenie ma nie tylko rodzaju stosowanego przez nas kolektora słonecznego, ale także sposób, w jaki został on zamontowany. Duże znaczenie ma przy tym nie tylko kąt nachylenia korektora, ale również miejsce jego instalacji. Pewną rolę odgrywa również sposób korzystania z tego rodzaju urządzenia. Podczas podejmowania decyzji odnoszącej się do miejsca instalacji kolektora słonecznego należy zwrócić uwagę na to, że kąt nachylenia urządzenia względem powierzchni ziemi powinien być taki, aby możliwe było maksymalne pochłanianie przez kolektor energii słonecznej. W praktyce oznacza to, że kąt pod jakim promieniowanie słoneczne pada na absorber musi być maksymalnie długo prostopadły. Istnieje zresztą wzór, który pomaga w obliczeniach, idealne jest bowiem nachylenie do poziomu pod kątem α = β ±15°, gdzie β jest stosowana na oznaczenie szerokości geograficznej, na jakiej położony jest dom, który ma być wspomagany przez kolektor.

Tu warto wspomnieć, że kąt ten różni się w zależności od tego, w jakiej części kraju mieszkamy, idealne nachylenie wynosi więc od 34 do nawet 70 stopni. W niektórych urządzeniach nachylenie kolektora nie jest stałe. Jeśli zatem istnieje możliwość jego zmiany, warto skorzystać z tego. Tu kluczowe znaczenie ma dla nas aktualnie panująca pora roku, co do zasady więc latem nachylenie powinno wynosić 30, a zimą 60 stopni. Gdy osoba instalująca kolektor myśli o miejscu jego montaż, powinna pamiętać o tym, że powierzchnia kolektora musi być skierowana na południe.

instalacja kolektorów słonecznychNa szczęście, można pozwolić sobie na pewną tolerancję, ta wynosi bowiem nawet 45 stopni. Większe odchylenie jest już jednak niewskazane, może bowiem przyczynić się do tego, że obniżenie wydajności kolektora słonecznego będzie zauważalne. Gdy więc ma się do czynienia z kolektorami płaskimi i próżniowymi, najbardziej pożądane jest montowanie ich na połaci dachu lub jako urządzenia wolnostojące. Co ciekawe, niektóre kolektory próżniowe można instalować bez konieczności zagwarantowania im tak minimalnego, jak i maksymalnego dopuszczalnego odchylenia. Nietrudno domyślić się, że skorzystanie z takiej możliwości może nieść za sobą szereg korzyści. Gdy kolektor ma być umieszczony na dachu, najlepiej, aby znalazł się na nim od strony południowej. Zalecenie to nie powinno być zaskoczeniem, właśnie ta strona jest bowiem nie tylko najbardziej nasłoneczniona, ale i najbardziej korzystna wtedy, gdy weźmie się pod uwagę ilość promieniowania słonecznego, jakie na nią pada. Niektóre płaszczyzny dachów są zorientowane w kierunku wschód-zachód i w takim wypadku najlepiej zastosować dwie baterie.